29. Op weg naar het doel

9789032317720

De Bijbel is het belangrijkste boek ter wereld.

Het is de nummer 1 bestseller aller tijden – geen enkel boek haalt dezelfde oplages. Zowel het Jodendom als het christendom zijn op dit boek gebaseerd. Bovendien heeft de Bijbel de cultuur, de wetgeving, de kunst en de wereldbeschouwing van bijna elke samenleving op aarde beïnvloed.

Maar de Bijbel is meer dan een invloedrijk boek. Het is een historische verslag van de belangrijkste geschiedenis aller tijden: die van Gods bemoeienis met de mensheid.

De Bijbel bevat de pennenvruchten van verschillende schrijvers, die allen op hun eigen manier te werk zijn gegaan, maar toch samen dat ene verhaal vertellen te beginnen bij de schepping, de zondeval en uitmondend in Gods reddingsplan door Jezus Christus. Dat is kort samengevat de hoofdlijn van de Bijbel, het verhaal dat ons leven zin geeft.

Het boek ‘Op weg naar het doel’ wil daarbij een hulpmiddel zijn om dat grote verhaal beter te gaan begrijpen. Daarvoor zijn 100 belangrijke Bijbelgedeelten uitgekozen, bijeengebracht in 20 overzichtelijke etappes. Zo wordt duidelijk hoe de verschillende Bijbelboeken met elkaar samenhangen. Op deze reis door de Bijbel is plaats gemaakt voor persoonlijke ervaringen en inzichten om een brug te slaan tussen onze persoonlijke leefwereld en die van de Bijbel. Zo kun je erachter komen op welke manier jouw levensverhaal deel uitmaakt van het allesomvattende verhaal van God.

Het boek is te bestellen op http://clcnl.org/shop/boeken/dagboeken/op-weg-naar-het-doel-kuniholm/

Goede reis!

28. Licht.

Image

Hoe kun je anderen op een goede manier helpen?

Toen je Christus leerde kennen, werd je uit de duisternis getrokken en in het licht gebracht. De apostel Petrus zegt daarover: “je bent uit de duisternis geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht” 1 Petrus 2:9).

Het is de bedoeling dat iets van dat licht via jou gaat afstralen op de mensen om je heen. Deze een belofte gaf Jezus aan een vrouw die nog gevangen zat in morele duisternis: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” – Johannes 8:12.

De hele Bijbel door wordt licht als een krachtig beeld gebruikt voor waar het God om te doen is. Het staat altijd in contrast met duisternis. Alleen licht kan de duisternis verdrijven. Eén klein kaarsje kan al voldoende zijn om je weg te vinden in een donkere kamer. Wij kunnen zo’n lichtje zijn voor onze omgeving. Het is misschien maar klein, maar het kan net voldoende zijn om iemand voor struikelen te behoeden. Denk daar niet te gering over. Je wordt omringd door familie, vrienden, buren en collega’s. Weet dat het Christus’ licht is dat door je heen wilt schijnen.

Zo zei Hij het ook tegen zijn volgelingen: “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” – Matteüs 5:16.

27. Het kruis.

Image

Waarom is het kruis zo belangrijk?

Aan het eind van deze serie wil ik je aanmoedigen dicht bij het kruis te blijven. Dit lijkt misschien een vreemde uitspraak, want het kruis was een wreed martelwerktuig dat steevast de dood tot gevolg had. Toen Jezus gekruisigd werd, liet bijna iedereen hem in de steek. Toch is het kruis een plaats van overwinning (1 Korintiërs 15:54).

Aan het kruis:

  • droeg Jezus de straf in onze plaats (Jesaja 53:4–5).
  • brachten zijn striemen ons genezing.
  • gaf zijn dood  ons nieuw leven (Hebreeën 2:9, Romeinen 6:4).
  • zorgde zijn armoede voor onze rijkdom (2 Korintiërs 8:9).
  • was zijn verwerping de reden van onze aanneming (Efeziërs 1:5–6).
  • werd Jezus voor ons vervloekt (Galaten 3:13,14).

Denk daar eens over na en zie hoe deze waarheden jouw leven kunnen veranderen. Misschien voel je je niet geaccepteerd. Bedenk dan wat Jezus voor jou heeft doorgemaakt en wat een zegen dat voor je kan zijn. Heb je weinig vrienden? Ook Jezus werd door alles en iedereen verlaten om jouw Vriend te kunnen zijn, ondanks al je tekortkomingen.

De apostel Paulus onderstreepte het belang van het kruis nog eens toen hij schreef: “Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer” – Galaten 6:14. Bij het kruis worden we van zware, ondragelijke lasten bevrijd. Blijf dicht bij het kruis. Het is de enige manier om echt vrij te worden.

Sleutelvers

“Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven”

Romeinen 6:8

26 Als we struikelen

Image

Hoe kan ik verder gaan nadat ik in zonde gevallen ben?

Elke keer als we struikelen staan we weer op een kruispunt. Het gebeurt meestal onverwacht. Het ging allemaal best goed, je was geestelijk aan het groeien. En dan, boem! Ineens doe je iets heel stoms. Je schiet uit je slof, je maakt een heel verkeerde opmerking, of misschien nog wel iets veel ergers.

Wat je vervolgens doet is van essentieel belang. Niets doen en wachten ‘tot het overwaait’ is geen oplossing. Gaan zwelgen in schuldgevoelens ook niet. Jezelf gaan rechtvaardigen door verzachtende omstandigheden aan te voeren is ook niet de manier. Hoe langer je wacht om de zaak goed aan te pakken, des te moeilijker het wordt.

Die goede aanpak is die andere weg van vergeving. Daar leer je van en daarmee kun je verder. De sleutel is om er geen gras over te laten groeien, maar om meteen naar God te gaan, je schuld eerlijk op te biechten en hem om vergiffenis te vragen. Hij zal niet verbaasd of geshockeerd zijn. Hij weet alles, zelfs jouw gedachten. Wat is Gods manier? “Als wij onze zonden belijden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” – 1 Johannes 1:9. Geweldig toch?

Wacht daar niet te lang mee. Elke keer als je de fout ingaat, mag je dit doen, of het nu om iets kleins of iets groots gaat. Als je daar een gewoonte van maakt, dan ontdek je dat je op zijn liefde en zijn voorzienigheid kunt vertrouwen, elke dag weer. Natuurlijk moet er, als je anderen hebt gekwetst, ook met hen nog een gesprekje plaatsvinden…

Sleutelvers

“Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor ons geestelijk leven”

2 Petrus 1:3

25. Leven in deze wereld.

Image

Hoe bewaar ik mijn evenwicht in het dagelijks leven?

Een van de grote uitdagingen van het leven als christen is hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. Vaak zien we collega’s en vrienden dingen doen die niet passen bij onze normen en waarden. We kunnen daarbij op twee manieren de fout ingaan:

  • Onszelf isoleren, in ons eigen kringetje blijven. Maar dan heeft onze omgeving weinig of niets aan ons. Wij zijn voor de mensen om ons heen vaak de enige ‘Bijbel’ die voor hen leesbaar is.
  • Onszelf aan onze omgeving aanpassen, ongeveer zoals een kameleon dat doet. Maar dat is juist niet wat God van ons vraagt. Er zijn zaken die niet ter discussie staan, maar toch moeten onszelf niet afsluiten, maar juist het verschil maken (zie Maleachi 3:18, 1 Korintiërs 9:19–22).

Jezus heeft laten zien hoe dat moet. Hij leefde voluit in deze wereld, zonder erin op te gaan. Hij stapte op mensen af zoals ze waren, maar zonder compromis.

We zouden eigenlijk als de Golfstroom moeten zijn, die door het koude water van de Atlantische Oceaan stroomt. De Golfstroom is ín de oceaan, maar houdt zijn eigen koers en temperatuur. Op dezelfde manier leven christenen hier op aarde, zonder volledig op te gaan in het aardse. We moeten blijven wie we zijn en toch de samenleving op een positieve manier beïnvloeden. We zijn ín de wereld, maar niet ván de wereld.

Sleutelvers

Jezus over zijn volgelingen: “Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.”

Johannes 17:16.

24. Roeping

Image

Hoe kan ik God dienen in mijn dagelijks leven?

Onze eerste prioriteit is Christus. Os Guinness zegt “In de eerste plaats zijn we altijd tot Iemand geroepen, niet tot iets…of naar iets.” Maar, voegt hij eraan toe, we worden ook geroepen tot een bepaalde arbeid. Zijn plan voor ons omvat ook ons werk.

Als  jonge gelovige meende ik dat ik God alleen maar ‘full-time’ kon dienen in een of ander christelijk werk. Maar misschien schuilt er in jou helemaal geen voorganger of evangelist. Soms zal de Heer, als we om zijn leiding vragen, ons naar een heel ander beroep leiden. Dat mogen we dan met heel ons hart gaan doen.

Veel christenen zijn onzeker over hun ‘roeping’. In onze maatschappij wordt geheel ten onrechte soms nog onderscheid gemaakt tussen ‘seculier’ en ‘geestelijk’, en dat laatste zou dan meer aanzien genieten. Maar zo dachten Jezus en de eerste christenen er niet over. A. W. Tozer zegt daarover: “Er is in het Nieuwe Testament geen basis voor het onderscheid tussen seculier en geestelijk.”

God roept mensen tot allerlei verschillende taken: variërend van de techniek tot het onderwijs, van iets agrarisch tot iets in een fabriek, van het opvoeden van kinderen tot het leiding geven aan een bedrijf. De uitdaging is om die dingen op Gods manier te doen, en daar niet tegenin te gaan.

Als je nog voor een beroepskeuze staat, vraag je dan af wat je talenten zijn, wat je graag doet en wat in de lijn ligt van je opleiding en eerdere ervaring. Soms heeft God een speciale taak voor je die je voor jezelf nooit had uitgekozen. Maar we werken nooit alleen maar voor een salaris. Probeer erachter te komen waar God je hebben wil en doe dat dan zo goed je kunt.

Sleutelvers

“Wat je ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen”

Kolossenzen 3:23

23. In het licht van de eeuwigheid

Image

Hoe blijf ik gefocust op wat blijvend is?

Het is niet zo eenvoudig om met de eeuwigheid bezig te zijn als er dagelijkse taken op ons wachten. We studeren voor een examen, de baby heeft een nieuwe luier nodig, er wordt vandaag een zakelijk overeenkomst gesloten, enz. Vaak vragen andere dingen onze aandacht. Maar de Bijbel herinnert ons aan het feit dat:  “Hij de eeuw(igheid) in ons hart gelegd heeft” – Prediker 3:11. Er is iets in ons dat wil begrijpen wat echt waarde heeft en blijvend is.

De Bijbel is een betrouwbare gids als het om eeuwigheidszaken gaat. De lezer wordt verzekerd dat er in Jezus Christus een belofte van eeuwig leven is, zo zeker als we hier op aarde leven. De apostel Paulus begreep dat wij geschapen zijn voor de eeuwigheid: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.” – Filippenzen 3:20–21.

Wat doet dit perspectief voor ons leven van alledag? Het geeft ons echte hoop, kracht om vol te houden, wat we ook allemaal tegenkomen. Vergeleken met de eeuwigheid is ons leven hier maar een ogenblik, een flard mist die verdwijnt.

We kunnen met Paulus zeggen: “want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.” – 2 Timoteüs 1:12.

Sleutelvers

“De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.”

2 Korintiërs 4:17