22. De toekomst

Image

Hoe ziet mijn toekomst eruit?

Er zijn heel wat mensen die flink willen betalen voor een kijkje in de toekomst. Daar wordt handig gebruik van gemaakt door mensen die daar zicht op beweren te hebben. Maar christenen mogen weten dat de toekomst veilig in Gods handen is.  Daar mogen we op vertrouwen, wat er ook gebeurt.

De geschiedenis heeft steeds weer bewezen dat God te vertrouwen is. De Bijbel beschrijft dat de tijd een begin heeft en een eind. De geschiedenis verloopt rechtlijnig, niet als een cirkel, zoals in sommige religies beweerd wordt,  en wordt gemarkeerd door drie grote gebeurtenissen:

 • De schepping. De Bijbel begint met: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” – Genesis 1:1. Jezus was daarbij aanwezig: “Het Woord was in het begin bij God.” – Johannes 1:2.
 • Verlossing en herstel. De geboorte, dood en opstanding van Christus waren Gods manier om ons weer met hem te verzoenen. Dit was het keerpunt in de geschiedenis.
 • Voleinding. De Bijbel beschrijft het einde van alle dingen: Gods voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Efeziërs 1:10.

We leven nu in de tijd voor het einde. Iedereen (jij ook!) en elke gebeurtenis speelt daarbij een rol, of het nu om een geboorte gaat, of een overlijden, een wetenschappelijk ontdekking of een natuurramp. Dit is geen tijd om maar stilletjes af te wachten, maar om waakzaam te zijn, bezig in het vaste vertrouwen dat God weet wat Hij doet als Hij het laatste hoofdstuk van de wereldgeschiedenis schrijft (zie Matteüs 24:42).

Sleutelvers

“Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.”

Openbaring 21:6

21. Verleiding

Afbeelding

Waarom blijf ik zulke gedachten krijgen?

In het leven van elke gelovige is er een strijd gaande tegen een vasthoudende en verwoestende macht. Verleiding is het resultaat van de ruimte die we aan het kwaad geven waarmee we nog niet hebben afgerekend, alle slechte gewoonten waarmee we nog niet hebben gebroken. Het belemmert ons in ons geestelijk leven en onze relatie met God. Verleiding is op zichzelf geen zonde, maar eraan toegeven natuurlijk wel met alle negatieve gevolgen van dien. We kunnen ons er het best tegen wapenen als we het vroeg herkennen en er onmiddellijk afstand van nemen.

Christenen zijn niet immuun voor slechte gedachten en fout gedrag. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat wij er meer mee te maken krijgen dan anderen. Als je niet samen met de boze oploopt, dan kom je hem geheid tegen!  De vijand van onze ziel is van alle markten thuis en kent onze zwakke plekken. De apostel Johannes waarschuwt ons dat er drie terreinen zijn waar we extra alert moeten zijn: “de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit” (1 Johannes 2:16, Willibrordvertaling).

 • De hebzucht, letterlijk ‘de begeerte van het vlees’, focust zich op ons lichaam en alle (seksuele) verlangens en gedachten.
 • De afgunst, ‘de begeerte van de ogen’ , slaat op alles  wat we niet (mogen) hebben. Wees voorzichtig met waar je naar kijkt!
 • Het pronken wordt zichtbaar in zelfzucht, ongezonde ambitie en ellenbogenwerk ten koste van anderen.

Je hoeft niet alles in eigen kracht te doen als je met verleidingen te maken hebt. De Heer wil je helpen. “Onderwerp je aan God, en verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij  jou naderen” – Jakobus 4:7,8. Elke keer als je weerstand biedt, word je een beetje sterker. Want “God is trouw: Hij geeft je mét de beproeving ook de uitweg” (1 Korintiërs 10:13).

Sleutelvers

“De Heer weet de mensen die vroom leven, uit de beproevingen te redden”

2 Petrus 2:9

20. Bidden

Image

Hoe communiceren we met onze hemelse Vader?

Bidden is gewoon praten met God. Dat voorrecht hebben we en bij hem vinden wel altijd een luisterend oor.

De leerlingen van Jezus zagen hoeveel tijd Hij met zijn Vader in gebed doorbracht. Dus op een dag vroegen ze: “Wilt U ons leren bidden?”

Zijn antwoord wordt het ‘Onze Vader’ genoemd en is te vinden in Matteüs 6:9–13. Het is een voorbeeld voor ons. Het bepaalt ons bij wie God is en bij de noodzaak om hem dagelijks te vragen om onze eerste levensbehoeften, om vergeving en bescherming. Het slot van het gebed zijn woorden van lofprijs. 

Praat met Jezus als met een vriend. Dank hem voor zijn liefde. Vertel hem wat je bezighoudt. Je kunt alles met hem bespreken. Hij kent je beter dan jij jezelf, dus denk niet dat Hij gechockeerd zal zijn over iets. 

Veel van de psalmen van David zijn uitroepen om hulp. Kijk maar eens in Psalm 17, 28, 61, 64, 70 and 86. Ze maken niet voor niets deel uit van de Bijbel.

Als je weet dat je de Heer teleurgesteld hebt, verstop je dan niet voor hem maar ga naar hem toe en vraag om vergeving. Hij zal je die overvloedig geven en je een beter zicht geven op je problemen en kracht om ermee om te gaan.

Gebed is een voortdurend gesprek met Degene die je beter leert kennen en vertrouwen. Het is eigenlijk een heel informeel iets en je hoeft daarbij geen dure woorden te gebruiken. Hij weet wat in jouw hart is.

Sleutelvers

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden”

Filippenzen 4:6

19. Aanbidding.

Image

Waarom is het zo belangrijk om Jezus te prijzen en te aanbidden?

Gelovigen prijzen Jezus en aanbidden hem omdat Hij God is, de Koning van het heelal. Heeft Hij die aanbidding eigenlijk wel nodig? Niet echt, maar we kunnen er zeker van zijn dat het hem wel blij maakt. Het helpt óns om van onszelf weg te kijken en ons te richten op onze Redder, Schepper en Heer.

Als we nadenken over zijn goedheid, liefde en offer voor ons, en over zijn hulp, dan zijn lofprijs en aanbidding daar het logische gevolg van. Hij is het waard die te ontvangen (zie Openbaring 4:11). Dankbaarheid komt als vanzelf in ons naar boven.

David, de grootste koning die Israël ooit gehad heeft, was een aanbidder. De Psalmen staan vol van zijn dankbaarheid en liefde voor de Heer.

  • Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.” – Psalm 107:1.
  • “Groot is de HEER, hem komt alle lof toe” – Psalm 48:2.
  • De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.” – Psalm 18:47.

Prijs Hem bij je gewone dagelijkse bezigheden. Vertel hem dat je van hem houdt. Er zullen dagen zijn dat je geen dankbaarheid voelt, maar hoe meer je hem prijst, des te gemakkelijker zul je zijn blijdschap ervaren en de dingen van zijn kant gaan zien. Het gewone leven zal een nieuwe glans krijgen.

Sleutelvers

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam!”

Psalm 103:1