Missionair

Image

In evangelische kring bij onze Engelse en Duitse buren zingt een nieuw woord rond: ‘missional’. Zie bijvoorbeeld op http://mission-net.org. Bij nader onderzoek blijkt het te gaan om een begrip dat in de Nederlandse taal al weer enigszins oudbakken is: missionair.

De ‘nieuwe’ ontdekking is dat al die massale, laagdrempelige samenkomsten hun doel een beetje voorbijschieten. Het op deze manier bij elkaar zijn, veelal onder aanvoering van een ‘aanbiddingsleider’, bijgestaan door een  veel geluid producerende praiseband, lijkt ongelovigen maar weinig aan te spreken. Weliswaar wordt in theorie God wel geprezen, maar als je wat beter kijkt, blijkt het eigenlijk om een feestje te gaan, waarbij alleen christenen zich vermaken. Weinig missionair dus, en van geen betekenis voor de maatschappij die op zoek is naar echtheid.

De ‘nieuwe’ ontdekking is dat gelovigen weer ongelovigen in hun familie en kennissenkring gaan ontmoeten om voor hen wegwijzers te zijn naar God. Kortom, een missionaire levensstijl. De samenkomsten dienen enkel nog ter toerusting en aanmoediging. Kerken worden weer werkplaatsen in plaats van vermaakscentra.

Deze aanpak lijkt me niet nieuw, maar eeuwenoud. Volgens mij deed Jezus het al zo en leerde Hij dat ook op die manier aan zijn volgelingen. Geweldig dat de kerk van vandaag daar opnieuw oog voor krijgt. ‘Maak alle volken tot mijn discipelen’. Dat gebeurt niet in samenkomsten, maar tijdens persoonlijke ontmoetingen. Aan de slag dus!

Goede voornemens

Image

Er zijn veel mensen die een nieuw jaar aangrijpen om weer eens ergens met frisse moed  tegenaan te gaan. Stoppen met roken, een dieet volgen, meer bewegen, harder studeren of een wat verhevener doel zoals meer aandacht geven aan de mensen om je heen.

Hier is er nog een, van iemand die er verstand van had: “maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?  Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?  En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.  Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen”. Matteüs 6:25-29.

Dat lijkt me een mooi streven: me minder zorgen maken over van alles en nog wat dit jaar. Een prima voornemen. Maar ik maak me er wel een beetje zorgen over dat ik het volgende week al weer vergeten zal zijn… Vandaar dit stukje.

Gelukkig Nieuwjaar!