Chassidiem

chassidim

In Psalm 149 komen we drie keer een woord tegen dat op verschillende manieren wordt vertaald. In het Hebreeuws staat er ‘chasidiem’ (vs. 1, 5 en 9). Getrouwen, gunstelingen, vromen, heiligen, zeggen onze Nederlandse vertalingen. Wij kennen misschien het begrip ‘chassidische joden’. Dat zijn orthodoxe mannen, strak in de leer en te herkennen aan pijpenkrullen en verschillende hoofddeksels. Het woord ‘chassidiem’ komt van ‘chésed’, dat eigenlijk goedheid betekent. Reformatorische christenen vinden zichzelf niet zo snel goed en zullen de voorkeur geven aan gunsteling als vertaling. Evangelischen denken daar wat gemakkelijker over en hebben er niet zo’n moeite mee zichzelf  heilig te noemen. Zoals zo vaak hebben ze allebei  (een beetje) gelijk. We zijn goed omdat God ons goed heeft gemáákt. En als dat zo is, dan zijn we ook heilig in zijn ogen en moet dat in ons dagelijks leven ook te zien zijn in de manier waarop we leven.

Maar wie mogen zich eigenlijk tot de ‘chassidiem’ rekenen? In Psalm 149 gaat het over Israël, de kinderen van Sion, het volk van God. Dit in tegensteling tot de heidenvolken. Maar binnen dat volk zijn er weer mensen die ernst maken met wat ze zeggen te geloven. Het zijn de ‘getrouwen’, mensen die echt blij zijn met hun relatie tot de Heer. Dit komt tot uiting in de liederen die ze zingen en de bereidheid om ervoor te gaan. Ze hebben een tweesnijdend zwaard in hun hand (vs. 6). Geen gemakzuchtige types dus. Ze zijn bereid om hun aandeel te leveren in de geestelijke strijd met de vijanden van God, met de demonische machten in de hemelse gewesten, die het hebben gemunt op het welzijn en voortbestaan van het volk van God. Ze zijn vertrouwd met het Woord van God als zwaard en kunnen het ook als zodanig gebruiken.

Een naam is maar een naam. Mensen kunnen zich ‘chassidiem’ noemen zonder het ook echt te zijn. Of reformatorisch, of evangelisch of pinkster. Belangrijker is dat we echt deel uitmaken van de gemeente van Gods gunstelingen, getrouwen of heiligen, en dat we er ook volledig naar leven. Hoe we onszelf noemen is van geen belang. Het gaat erom hoe God ons ziet!