Missionair

Image

In evangelische kring bij onze Engelse en Duitse buren zingt een nieuw woord rond: ‘missional’. Zie bijvoorbeeld op http://mission-net.org. Bij nader onderzoek blijkt het te gaan om een begrip dat in de Nederlandse taal al weer enigszins oudbakken is: missionair.

De ‘nieuwe’ ontdekking is dat al die massale, laagdrempelige samenkomsten hun doel een beetje voorbijschieten. Het op deze manier bij elkaar zijn, veelal onder aanvoering van een ‘aanbiddingsleider’, bijgestaan door een  veel geluid producerende praiseband, lijkt ongelovigen maar weinig aan te spreken. Weliswaar wordt in theorie God wel geprezen, maar als je wat beter kijkt, blijkt het eigenlijk om een feestje te gaan, waarbij alleen christenen zich vermaken. Weinig missionair dus, en van geen betekenis voor de maatschappij die op zoek is naar echtheid.

De ‘nieuwe’ ontdekking is dat gelovigen weer ongelovigen in hun familie en kennissenkring gaan ontmoeten om voor hen wegwijzers te zijn naar God. Kortom, een missionaire levensstijl. De samenkomsten dienen enkel nog ter toerusting en aanmoediging. Kerken worden weer werkplaatsen in plaats van vermaakscentra.

Deze aanpak lijkt me niet nieuw, maar eeuwenoud. Volgens mij deed Jezus het al zo en leerde Hij dat ook op die manier aan zijn volgelingen. Geweldig dat de kerk van vandaag daar opnieuw oog voor krijgt. ‘Maak alle volken tot mijn discipelen’. Dat gebeurt niet in samenkomsten, maar tijdens persoonlijke ontmoetingen. Aan de slag dus!

Advertenties

Goede voornemens

Image

Er zijn veel mensen die een nieuw jaar aangrijpen om weer eens ergens met frisse moed  tegenaan te gaan. Stoppen met roken, een dieet volgen, meer bewegen, harder studeren of een wat verhevener doel zoals meer aandacht geven aan de mensen om je heen.

Hier is er nog een, van iemand die er verstand van had: “maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?  Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?  En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.  Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen”. Matteüs 6:25-29.

Dat lijkt me een mooi streven: me minder zorgen maken over van alles en nog wat dit jaar. Een prima voornemen. Maar ik maak me er wel een beetje zorgen over dat ik het volgende week al weer vergeten zal zijn… Vandaar dit stukje.

Gelukkig Nieuwjaar!

29. Op weg naar het doel

9789032317720

De Bijbel is het belangrijkste boek ter wereld.

Het is de nummer 1 bestseller aller tijden – geen enkel boek haalt dezelfde oplages. Zowel het Jodendom als het christendom zijn op dit boek gebaseerd. Bovendien heeft de Bijbel de cultuur, de wetgeving, de kunst en de wereldbeschouwing van bijna elke samenleving op aarde beïnvloed.

Maar de Bijbel is meer dan een invloedrijk boek. Het is een historische verslag van de belangrijkste geschiedenis aller tijden: die van Gods bemoeienis met de mensheid.

De Bijbel bevat de pennenvruchten van verschillende schrijvers, die allen op hun eigen manier te werk zijn gegaan, maar toch samen dat ene verhaal vertellen te beginnen bij de schepping, de zondeval en uitmondend in Gods reddingsplan door Jezus Christus. Dat is kort samengevat de hoofdlijn van de Bijbel, het verhaal dat ons leven zin geeft.

Het boek ‘Op weg naar het doel’ wil daarbij een hulpmiddel zijn om dat grote verhaal beter te gaan begrijpen. Daarvoor zijn 100 belangrijke Bijbelgedeelten uitgekozen, bijeengebracht in 20 overzichtelijke etappes. Zo wordt duidelijk hoe de verschillende Bijbelboeken met elkaar samenhangen. Op deze reis door de Bijbel is plaats gemaakt voor persoonlijke ervaringen en inzichten om een brug te slaan tussen onze persoonlijke leefwereld en die van de Bijbel. Zo kun je erachter komen op welke manier jouw levensverhaal deel uitmaakt van het allesomvattende verhaal van God.

Het boek is te bestellen op http://clcnl.org/shop/boeken/dagboeken/op-weg-naar-het-doel-kuniholm/

Goede reis!

28. Licht.

Image

Hoe kun je anderen op een goede manier helpen?

Toen je Christus leerde kennen, werd je uit de duisternis getrokken en in het licht gebracht. De apostel Petrus zegt daarover: “je bent uit de duisternis geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht” 1 Petrus 2:9).

Het is de bedoeling dat iets van dat licht via jou gaat afstralen op de mensen om je heen. Deze een belofte gaf Jezus aan een vrouw die nog gevangen zat in morele duisternis: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” – Johannes 8:12.

De hele Bijbel door wordt licht als een krachtig beeld gebruikt voor waar het God om te doen is. Het staat altijd in contrast met duisternis. Alleen licht kan de duisternis verdrijven. Eén klein kaarsje kan al voldoende zijn om je weg te vinden in een donkere kamer. Wij kunnen zo’n lichtje zijn voor onze omgeving. Het is misschien maar klein, maar het kan net voldoende zijn om iemand voor struikelen te behoeden. Denk daar niet te gering over. Je wordt omringd door familie, vrienden, buren en collega’s. Weet dat het Christus’ licht is dat door je heen wilt schijnen.

Zo zei Hij het ook tegen zijn volgelingen: “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” – Matteüs 5:16.

27. Het kruis.

Image

Waarom is het kruis zo belangrijk?

Aan het eind van deze serie wil ik je aanmoedigen dicht bij het kruis te blijven. Dit lijkt misschien een vreemde uitspraak, want het kruis was een wreed martelwerktuig dat steevast de dood tot gevolg had. Toen Jezus gekruisigd werd, liet bijna iedereen hem in de steek. Toch is het kruis een plaats van overwinning (1 Korintiërs 15:54).

Aan het kruis:

  • droeg Jezus de straf in onze plaats (Jesaja 53:4–5).
  • brachten zijn striemen ons genezing.
  • gaf zijn dood  ons nieuw leven (Hebreeën 2:9, Romeinen 6:4).
  • zorgde zijn armoede voor onze rijkdom (2 Korintiërs 8:9).
  • was zijn verwerping de reden van onze aanneming (Efeziërs 1:5–6).
  • werd Jezus voor ons vervloekt (Galaten 3:13,14).

Denk daar eens over na en zie hoe deze waarheden jouw leven kunnen veranderen. Misschien voel je je niet geaccepteerd. Bedenk dan wat Jezus voor jou heeft doorgemaakt en wat een zegen dat voor je kan zijn. Heb je weinig vrienden? Ook Jezus werd door alles en iedereen verlaten om jouw Vriend te kunnen zijn, ondanks al je tekortkomingen.

De apostel Paulus onderstreepte het belang van het kruis nog eens toen hij schreef: “Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer” – Galaten 6:14. Bij het kruis worden we van zware, ondragelijke lasten bevrijd. Blijf dicht bij het kruis. Het is de enige manier om echt vrij te worden.

Sleutelvers

“Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven”

Romeinen 6:8

26 Als we struikelen

Image

Hoe kan ik verder gaan nadat ik in zonde gevallen ben?

Elke keer als we struikelen staan we weer op een kruispunt. Het gebeurt meestal onverwacht. Het ging allemaal best goed, je was geestelijk aan het groeien. En dan, boem! Ineens doe je iets heel stoms. Je schiet uit je slof, je maakt een heel verkeerde opmerking, of misschien nog wel iets veel ergers.

Wat je vervolgens doet is van essentieel belang. Niets doen en wachten ‘tot het overwaait’ is geen oplossing. Gaan zwelgen in schuldgevoelens ook niet. Jezelf gaan rechtvaardigen door verzachtende omstandigheden aan te voeren is ook niet de manier. Hoe langer je wacht om de zaak goed aan te pakken, des te moeilijker het wordt.

Die goede aanpak is die andere weg van vergeving. Daar leer je van en daarmee kun je verder. De sleutel is om er geen gras over te laten groeien, maar om meteen naar God te gaan, je schuld eerlijk op te biechten en hem om vergiffenis te vragen. Hij zal niet verbaasd of geshockeerd zijn. Hij weet alles, zelfs jouw gedachten. Wat is Gods manier? “Als wij onze zonden belijden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” – 1 Johannes 1:9. Geweldig toch?

Wacht daar niet te lang mee. Elke keer als je de fout ingaat, mag je dit doen, of het nu om iets kleins of iets groots gaat. Als je daar een gewoonte van maakt, dan ontdek je dat je op zijn liefde en zijn voorzienigheid kunt vertrouwen, elke dag weer. Natuurlijk moet er, als je anderen hebt gekwetst, ook met hen nog een gesprekje plaatsvinden…

Sleutelvers

“Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor ons geestelijk leven”

2 Petrus 1:3

25. Leven in deze wereld.

Image

Hoe bewaar ik mijn evenwicht in het dagelijks leven?

Een van de grote uitdagingen van het leven als christen is hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. Vaak zien we collega’s en vrienden dingen doen die niet passen bij onze normen en waarden. We kunnen daarbij op twee manieren de fout ingaan:

  • Onszelf isoleren, in ons eigen kringetje blijven. Maar dan heeft onze omgeving weinig of niets aan ons. Wij zijn voor de mensen om ons heen vaak de enige ‘Bijbel’ die voor hen leesbaar is.
  • Onszelf aan onze omgeving aanpassen, ongeveer zoals een kameleon dat doet. Maar dat is juist niet wat God van ons vraagt. Er zijn zaken die niet ter discussie staan, maar toch moeten onszelf niet afsluiten, maar juist het verschil maken (zie Maleachi 3:18, 1 Korintiërs 9:19–22).

Jezus heeft laten zien hoe dat moet. Hij leefde voluit in deze wereld, zonder erin op te gaan. Hij stapte op mensen af zoals ze waren, maar zonder compromis.

We zouden eigenlijk als de Golfstroom moeten zijn, die door het koude water van de Atlantische Oceaan stroomt. De Golfstroom is ín de oceaan, maar houdt zijn eigen koers en temperatuur. Op dezelfde manier leven christenen hier op aarde, zonder volledig op te gaan in het aardse. We moeten blijven wie we zijn en toch de samenleving op een positieve manier beïnvloeden. We zijn ín de wereld, maar niet ván de wereld.

Sleutelvers

Jezus over zijn volgelingen: “Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.”

Johannes 17:16.