19. Aanbidding.

Image

Waarom is het zo belangrijk om Jezus te prijzen en te aanbidden?

Gelovigen prijzen Jezus en aanbidden hem omdat Hij God is, de Koning van het heelal. Heeft Hij die aanbidding eigenlijk wel nodig? Niet echt, maar we kunnen er zeker van zijn dat het hem wel blij maakt. Het helpt óns om van onszelf weg te kijken en ons te richten op onze Redder, Schepper en Heer.

Als we nadenken over zijn goedheid, liefde en offer voor ons, en over zijn hulp, dan zijn lofprijs en aanbidding daar het logische gevolg van. Hij is het waard die te ontvangen (zie Openbaring 4:11). Dankbaarheid komt als vanzelf in ons naar boven.

David, de grootste koning die Israël ooit gehad heeft, was een aanbidder. De Psalmen staan vol van zijn dankbaarheid en liefde voor de Heer.

    • Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.” – Psalm 107:1.
    • “Groot is de HEER, hem komt alle lof toe” – Psalm 48:2.
    • De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.” – Psalm 18:47.

Prijs Hem bij je gewone dagelijkse bezigheden. Vertel hem dat je van hem houdt. Er zullen dagen zijn dat je geen dankbaarheid voelt, maar hoe meer je hem prijst, des te gemakkelijker zul je zijn blijdschap ervaren en de dingen van zijn kant gaan zien. Het gewone leven zal een nieuwe glans krijgen.

Sleutelvers

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam!”

Psalm 103:1