18. Samen

200606-46

Met wie heeft God me samengebracht?

Naast een hechte relatie met God is het ook belangrijk om met andere gelovigen samen te zijn. Als je een blok hout uit het vuur haalt, zal het snel doven. We hebben elkaar nodig om ‘vurig’ te blijven.

Er zijn allerlei groepen en ‘kerken’. Sommigen passen in een huiskamer, andere nog niet eens in enorme hallen. Er zijn christenen die in het geheim moeten samenkomen, anderen hebben alle vrijheid. God wil dat deze gemeenschappen levendig en gezond zijn, en een impact hebben op de samenleving.

Sluit je aan bij een kerk die lijkt op wat je leest in Handelingen 2:42.

Er zijn vier redenen waarom die gemeenschap zo snel groeide:

  • Goed onderricht zorgde ervoor dat ze ‘op het rechte pad’ bleven
  • Goede onderlinge relaties zorgden voor trouw aan elkaar, wederzijdse bemoediging en vrijmoedigheid.
  • Gezamenlijke maaltijden zorgden ervoor dat ze bij elkaar over de vloer kwamen.
  • Gebedssamenkomsten getuigden van hun afhankelijkheid van God.

Wat ga jij doen als je nog niet tot een dergelijke gemeenschap behoort? Vraag God je er naar een te leiden of er een te beginnen. De grootte is niet belangrijk, maar het juiste onderricht wel!

Schrik niet van een vernieuwende aanpak of eigentijdse muziek. Het is belangrijk dat alle leeftijdsgroepen zich er thuis voelen. Tradities kunnen belangrijk zijn, als ze groei maar niet in de weg staan. Een informele, gastvrije sfeer spreekt nieuwkomers vaak erg aan.

Sleutelvers

“We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen”

Hebreeën 10:25 (Groot Nieuws Bijbel)