28. Licht.

Image

Hoe kun je anderen op een goede manier helpen?

Toen je Christus leerde kennen, werd je uit de duisternis getrokken en in het licht gebracht. De apostel Petrus zegt daarover: “je bent uit de duisternis geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht” 1 Petrus 2:9).

Het is de bedoeling dat iets van dat licht via jou gaat afstralen op de mensen om je heen. Deze een belofte gaf Jezus aan een vrouw die nog gevangen zat in morele duisternis: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” – Johannes 8:12.

De hele Bijbel door wordt licht als een krachtig beeld gebruikt voor waar het God om te doen is. Het staat altijd in contrast met duisternis. Alleen licht kan de duisternis verdrijven. Eén klein kaarsje kan al voldoende zijn om je weg te vinden in een donkere kamer. Wij kunnen zo’n lichtje zijn voor onze omgeving. Het is misschien maar klein, maar het kan net voldoende zijn om iemand voor struikelen te behoeden. Denk daar niet te gering over. Je wordt omringd door familie, vrienden, buren en collega’s. Weet dat het Christus’ licht is dat door je heen wilt schijnen.

Zo zei Hij het ook tegen zijn volgelingen: “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” – Matteüs 5:16.