13. Je oude natuur

Afbeelding

Hoe ga ik om met problemen en verleidingen?

Is een volgeling van Christus immuun voor moeilijkheden? Was dat maar waar! Door je wedergeboorte kom je niet opeens in een probleemloze, afgeschermde wereld terecht. Integendeel, je raakt verwikkeld in een meedogenloze strijd en krijgt te maken met voortdurende verleidingen en aanslagen op je ziel. 

Hoewel we bij onze bekering een ‘nieuwe natuur’ gekregen hebben, zitten we nog altijd opgescheept met een restant van onze vroegere manier van leven: onze ‘oude natuur’. Die erfenis uit het verleden blijft aanwezig en werpt hindernissen op die het lastig maken Christus altijd te gehoorzamen. Het is niet gemakkelijk afstand te nemen van patronen en gewoontes die ons leven zo lang bepaald hebben.

Maar het goede nieuws is dat Jezus onze oude natuur mee in het graf genomen heeft nadat Hij gekruisigd was. Zijn opstanding maakt het mogelijk om onze oude natuur in te ruilen voor de nieuwe. Onze taak is om daar actief aan mee te werken. De apostel Paulus zegt: “Zo moet je ook jezelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.” – Romeinen 6:11. Met andere woorden: maak werkelijk wat Christus voor je heeft gedaan.

In Galaten 5:16–17 worden we opgeroepen om volgens die nieuwe natuur te gaan leven. “Laat je leiden door de Geest, dan ben je  niet gericht op je eigen begeerten.” Dat betekent dat je de heilige Geest toestaat om je nieuwe gedachten te geven, je te leiden in je keuzes, te bepalen hoe je reageert en je terug te brengen op het rechte pad. De oude natuur is nog steeds aanwezig, maar God stelt je in staat die te overwinnen.

Sleutelvers

“Je hebt de oude mens en zijn leefwijze afgelegd, en de nieuwe mens aangetrokken”

Kolossenzen 3:9-10.