Goede voornemens

Image

Er zijn veel mensen die een nieuw jaar aangrijpen om weer eens ergens met frisse moed  tegenaan te gaan. Stoppen met roken, een dieet volgen, meer bewegen, harder studeren of een wat verhevener doel zoals meer aandacht geven aan de mensen om je heen.

Hier is er nog een, van iemand die er verstand van had: “maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?  Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?  En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.  Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen”. Matteüs 6:25-29.

Dat lijkt me een mooi streven: me minder zorgen maken over van alles en nog wat dit jaar. Een prima voornemen. Maar ik maak me er wel een beetje zorgen over dat ik het volgende week al weer vergeten zal zijn… Vandaar dit stukje.

Gelukkig Nieuwjaar!