17. Meewerken

Afbeelding

Wat heeft God voor me te doen?

Zie je God als levend, handelend en betrokken? Dat is best opmerkelijk, want in alle andere godsdiensten zijn de ‘goden’  passief, afstandelijk en louter historisch.

Jezus zei: Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook.” – Johannes 5:17. God schiep het universum niet met een goddelijke knal om het vervolgens zonder verdere bemoeienis maar te laten uitdijen. Nee, Hij is er nauw bij betrokken, in ons, om ons heen, in alle denkbare situaties.

Als we niet zien dat God actief is, dan lopen we gevaar dat we zelf gaan proberen te doen dat wat Hij door ons heen wil bewerken. Deze twee benaderingen zijn totaal verschillend.

Met God meewerken om zijn doel te bereiken is een buitengewoon voorrecht. Hij heeft de leiding en wij, zijn medewerkers, volgen zijn instructies op. Nauwgezet probeer je uit te zoeken wat Hij aan het doen is. Niets gebeurt zomaar lukraak.

Alles is onderdeel van een groter plan. Bijvoorbeeld:

  • Je merkt op dat je buurman er nogal bedrukt uitziet. Hij is kort geleden een geliefde verloren. Jij toont belangstelling en brengt hem Gods troost.
  • Je mist je vlucht en ziet later Gods bedoeling daarmee. Je had een goed gesprek met de persoon naast je in het volgende vliegtuig.

Denk eens na over je eigen situatie. Misschien studeer je nog, of ben je net voor jezelf begonnen, of denk je aan gezinsuitbreiding. Misschien ben je kort geleden van baan veranderd of ga je binnenkort met pensioen. Dat zijn geen toevalligheden. Je bent waar je nu bent volgens een plan. Probeer je eens af te vragen wat God voor je in petto heeft. “Wat bent U aan het doen, Heer, en hoe kan ik met U samenwerken?”

Sleutelvers

We zijn ‘Gods medewerkers’.

2 Korintiërs 6:1