22. De toekomst

Image

Hoe ziet mijn toekomst eruit?

Er zijn heel wat mensen die flink willen betalen voor een kijkje in de toekomst. Daar wordt handig gebruik van gemaakt door mensen die daar zicht op beweren te hebben. Maar christenen mogen weten dat de toekomst veilig in Gods handen is.  Daar mogen we op vertrouwen, wat er ook gebeurt.

De geschiedenis heeft steeds weer bewezen dat God te vertrouwen is. De Bijbel beschrijft dat de tijd een begin heeft en een eind. De geschiedenis verloopt rechtlijnig, niet als een cirkel, zoals in sommige religies beweerd wordt,  en wordt gemarkeerd door drie grote gebeurtenissen:

  • De schepping. De Bijbel begint met: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” – Genesis 1:1. Jezus was daarbij aanwezig: “Het Woord was in het begin bij God.” – Johannes 1:2.
  • Verlossing en herstel. De geboorte, dood en opstanding van Christus waren Gods manier om ons weer met hem te verzoenen. Dit was het keerpunt in de geschiedenis.
  • Voleinding. De Bijbel beschrijft het einde van alle dingen: Gods voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Efeziërs 1:10.

We leven nu in de tijd voor het einde. Iedereen (jij ook!) en elke gebeurtenis speelt daarbij een rol, of het nu om een geboorte gaat, of een overlijden, een wetenschappelijk ontdekking of een natuurramp. Dit is geen tijd om maar stilletjes af te wachten, maar om waakzaam te zijn, bezig in het vaste vertrouwen dat God weet wat Hij doet als Hij het laatste hoofdstuk van de wereldgeschiedenis schrijft (zie Matteüs 24:42).

Sleutelvers

“Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.”

Openbaring 21:6