21. Verleiding

Afbeelding

Waarom blijf ik zulke gedachten krijgen?

In het leven van elke gelovige is er een strijd gaande tegen een vasthoudende en verwoestende macht. Verleiding is het resultaat van de ruimte die we aan het kwaad geven waarmee we nog niet hebben afgerekend, alle slechte gewoonten waarmee we nog niet hebben gebroken. Het belemmert ons in ons geestelijk leven en onze relatie met God. Verleiding is op zichzelf geen zonde, maar eraan toegeven natuurlijk wel met alle negatieve gevolgen van dien. We kunnen ons er het best tegen wapenen als we het vroeg herkennen en er onmiddellijk afstand van nemen.

Christenen zijn niet immuun voor slechte gedachten en fout gedrag. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat wij er meer mee te maken krijgen dan anderen. Als je niet samen met de boze oploopt, dan kom je hem geheid tegen!  De vijand van onze ziel is van alle markten thuis en kent onze zwakke plekken. De apostel Johannes waarschuwt ons dat er drie terreinen zijn waar we extra alert moeten zijn: “de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit” (1 Johannes 2:16, Willibrordvertaling).

  • De hebzucht, letterlijk ‘de begeerte van het vlees’, focust zich op ons lichaam en alle (seksuele) verlangens en gedachten.
  • De afgunst, ‘de begeerte van de ogen’ , slaat op alles  wat we niet (mogen) hebben. Wees voorzichtig met waar je naar kijkt!
  • Het pronken wordt zichtbaar in zelfzucht, ongezonde ambitie en ellenbogenwerk ten koste van anderen.

Je hoeft niet alles in eigen kracht te doen als je met verleidingen te maken hebt. De Heer wil je helpen. “Onderwerp je aan God, en verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij  jou naderen” – Jakobus 4:7,8. Elke keer als je weerstand biedt, word je een beetje sterker. Want “God is trouw: Hij geeft je mét de beproeving ook de uitweg” (1 Korintiërs 10:13).

Sleutelvers

“De Heer weet de mensen die vroom leven, uit de beproevingen te redden”

2 Petrus 2:9