27. Het kruis.

Image

Waarom is het kruis zo belangrijk?

Aan het eind van deze serie wil ik je aanmoedigen dicht bij het kruis te blijven. Dit lijkt misschien een vreemde uitspraak, want het kruis was een wreed martelwerktuig dat steevast de dood tot gevolg had. Toen Jezus gekruisigd werd, liet bijna iedereen hem in de steek. Toch is het kruis een plaats van overwinning (1 Korintiërs 15:54).

Aan het kruis:

  • droeg Jezus de straf in onze plaats (Jesaja 53:4–5).
  • brachten zijn striemen ons genezing.
  • gaf zijn dood  ons nieuw leven (Hebreeën 2:9, Romeinen 6:4).
  • zorgde zijn armoede voor onze rijkdom (2 Korintiërs 8:9).
  • was zijn verwerping de reden van onze aanneming (Efeziërs 1:5–6).
  • werd Jezus voor ons vervloekt (Galaten 3:13,14).

Denk daar eens over na en zie hoe deze waarheden jouw leven kunnen veranderen. Misschien voel je je niet geaccepteerd. Bedenk dan wat Jezus voor jou heeft doorgemaakt en wat een zegen dat voor je kan zijn. Heb je weinig vrienden? Ook Jezus werd door alles en iedereen verlaten om jouw Vriend te kunnen zijn, ondanks al je tekortkomingen.

De apostel Paulus onderstreepte het belang van het kruis nog eens toen hij schreef: “Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer” – Galaten 6:14. Bij het kruis worden we van zware, ondragelijke lasten bevrijd. Blijf dicht bij het kruis. Het is de enige manier om echt vrij te worden.

Sleutelvers

“Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven”

Romeinen 6:8