24. Roeping

Image

Hoe kan ik God dienen in mijn dagelijks leven?

Onze eerste prioriteit is Christus. Os Guinness zegt “In de eerste plaats zijn we altijd tot Iemand geroepen, niet tot iets…of naar iets.” Maar, voegt hij eraan toe, we worden ook geroepen tot een bepaalde arbeid. Zijn plan voor ons omvat ook ons werk.

Als  jonge gelovige meende ik dat ik God alleen maar ‘full-time’ kon dienen in een of ander christelijk werk. Maar misschien schuilt er in jou helemaal geen voorganger of evangelist. Soms zal de Heer, als we om zijn leiding vragen, ons naar een heel ander beroep leiden. Dat mogen we dan met heel ons hart gaan doen.

Veel christenen zijn onzeker over hun ‘roeping’. In onze maatschappij wordt geheel ten onrechte soms nog onderscheid gemaakt tussen ‘seculier’ en ‘geestelijk’, en dat laatste zou dan meer aanzien genieten. Maar zo dachten Jezus en de eerste christenen er niet over. A. W. Tozer zegt daarover: “Er is in het Nieuwe Testament geen basis voor het onderscheid tussen seculier en geestelijk.”

God roept mensen tot allerlei verschillende taken: variërend van de techniek tot het onderwijs, van iets agrarisch tot iets in een fabriek, van het opvoeden van kinderen tot het leiding geven aan een bedrijf. De uitdaging is om die dingen op Gods manier te doen, en daar niet tegenin te gaan.

Als je nog voor een beroepskeuze staat, vraag je dan af wat je talenten zijn, wat je graag doet en wat in de lijn ligt van je opleiding en eerdere ervaring. Soms heeft God een speciale taak voor je die je voor jezelf nooit had uitgekozen. Maar we werken nooit alleen maar voor een salaris. Probeer erachter te komen waar God je hebben wil en doe dat dan zo goed je kunt.

Sleutelvers

“Wat je ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen”

Kolossenzen 3:23