15. Volhouden

Afbeelding

Hoe kan ik dicht bij Jezus blijven?

Als er iets is dat ik graag zou willen dat je meeneemt uit deze stukjes, dan is het dit: dat je met Jezus verbonden blijft. Blijf in hem. Hoewel het mij niet altijd lukt, omdat ik telkens weer mijn eigen weg ga, is toch mijn grote levensdoel om zo dicht mogelijk naar Jezus toe te groeien en op hem te lijken.

Dat in hem blijven is méér dan kennis vergaren. We kunnen een hoop theologische kennis hebben, zonder Jezus persoonlijk te kennen. In hem blijven is méér dan goede dingen doen. Een hechte band met Jezus zou onze hoogste prioriteit moeten zijn. Goede werken vloeien daar automatisch uit voort.

Jezus gebruikte een sterk beeld om onze relatie met hem te beschrijven: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen” – Johannes 15:5.

Zo zit het: Als ranken zijn we volledig van Jezus afhankelijk, de wijnstok. Hij zorgt voor stevigheid, leven en vrucht. Dat in hem blijven omvat alle aspecten van ons leven—inclusief ons denken, geldzaken en relaties. We vertrouwen hem volledig en bespreken alles met hem als met een goede vriend. We vinden het fijn om bij hem te zijn en voelen ons dan veilig.

Denk vooral niet dat er eerst nog iets anders nodig is. In hem blijven is niet iets voor later, maar voor vandaag! Zorg ervoor dat dit in orde is: blijf in hem!

Sleutelvers

“Nader tot God, dan zal hij tot u naderen”

Jakobus 4:8